กำลังโหลด

มั่นใจในสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย การ์ดไม่ตก จาก CP FreshMart


มั่นใจในสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย การ์ดไม่ตก จาก CP FreshMart

สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย มั่นใจ การ์ดไม่ตก จาก CP FreshMart

ปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้ากันมากขึ้น โดยไม่เพียงพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรสชาติ สีสัน หรือบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคโควิด-19 รวมถึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ที่ CP FreshMart เราพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกรายการสินค้าที่มีความสะอาดและสดใหม่จากบริษัทที่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย จนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือคุณ พร้อมบริการและการดูแลลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อมอบประสบการณ์การสั่งซื้อของสดออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ทั้งของสดและอาหารพร้อมทานที่ผลิตโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ของเรามีการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด และให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย ควบคู่ไปกับกลยุทธ์แห่งความยั่งยืนที่เราใช้ขับเคลื่อนการทำงานเสมอมา


สินค้าสดใหม่ มั่นใจว่าปลอดภัย การ์ดไม่ตก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง CP FreshMart และผู้ผลิตสินค้าอย่างทาง CPF ก็ได้ดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และยังคงปฏิบัติตามหลักการด้านสุขอนามัยเหล่านี้จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเกษตรกรต้นทางและการดูแลพนักงาน ทั้งในไลน์ผลิต ไปจนถึงพนักงานในร้าน CP FreshMart และพนักงานขนส่งทุกคน เช่น จัดให้พนักงานในโรงงานพักอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทจัดให้ และบริการอาหาร เพื่อลดการพบปะกับบุคคลภายนอกพื้นที่ อีกทั้งยังใช้วิธีการขนส่งที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อมากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ในสินค้าของเรา


CP FreshMart ชูคุณภาพ ควบคู่กับความยั่งยืน

CP FreshMart เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย ทุกกระบวนการของเราจึงถูกขับเคลื่อนตามหลักกลยุทธ์แห่งความยั่งยืน อันได้แก่ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่”


อาหารมั่นคง

สินค้าที่ CP FreshMart จำหน่ายนั้น ผ่านกระบวนการคิดเพื่อนำเสนอออกมาเป็นนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึง จึงเน้นความสะดวก สะอาด และสดใหม่เป็นพื้นฐาน เพื่อให้การปรุงและรับประทานอาหารดีๆ เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ง่าย ในขณะเดียวกัน วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดก็ต้องผ่านการเลี้ยงด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด


สังคมพึ่งตน

นอกจากคุณภาพของสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนแล้ว การสั่งซื้อของสดจาก CP FreshMart นั้นยังทำให้คุณมั่นใจได้ว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายทุกคนนั้นจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันสอดคล้องกับ “มาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร” โดยทุกขั้นตอน เราคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มีการตรวจประเมินคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และสร้างเครือข่ายอันเข้มแข็งกับผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบข้าง


ดินน้ำป่าคงอยู่

CP FreshMart จำหน่ายสินค้าโดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดมลภาวะ นอกจากนี้แล้ว ทุกขั้นตอนยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สร้างภาระให้กับโลกใบนี้


ด้วยมาตรฐานการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ ทำให้สินค้าจากแบรนด์ ซีพีเอฟ ที่ CP FreshMart ได้เลือกมาจำหน่ายนั้น ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) อย่างต่อเนื่องในประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ โดยในปัจจุบันนับเป็นปีที่ 6 แล้วที่ได้รับการคัดเลือก


เพิ่มความมั่นใจให้กับทุกมื้ออาหาร ด้วยการสั่งซื้อของสดและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานจาก CP FreshMart ที่ไม่เพียงส่งตรงคุณภาพ ความสดใหม่ และความปลอดภัยถึงบ้านเพียงเท่านั้น แต่ยังมอบความสบายใจให้กับคุณ ว่าในทุกคำที่รับประทาน คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลชุมชนและโลกใบนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน


เมนู
เมนู
เมนู
เมนู
ดาวน์โหลดแอพของเรา