กำลังโหลด

พริกจินดาแดงเด็ด50 กรัม

พริกจินดาแดงเด็ด50 กรัม

ไม่พบหนอน/แมลง/เศษหญ้า/ดิน ไม่มีลักษณะเหี่ยวและช้ำ ไม่มีรอหนอนเจาะ ผิวลาย ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น เศษโลหะ/เศษพลาสติก/เศษไม้ มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้นอย่างละเอียด และต้องมีขนาดเสมอกันก่อนจะทำการ wrap

หน่วยบริโภค : 2-3 คน
การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 ถึง 8 องศา

฿87.00
เมนู
เมนู
เมนู
เมนู
ดาวน์โหลดแอพของเรา